BURSA BRİÇ SPOR KULÜBÜ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

BURSA BRİÇ SPOR KULÜBÜ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

BURSA BRİÇ SPOR KULÜBÜ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
        22.02.2018 tarihinde yapılan toplantıda, Derneğimizin 2 yılda bir yapılma zorunluluğu olan
Olağan Genel Kurul’un 17.03.2018 tarihinde saat 11.00’da, gerekli çoğunluk sağlanmadığı takdirde  31.03.2018 tarihinde saat 11.00’da Ataevler Mah. Yılmaz Akkılıç Cad. Ataevler Ticaret Merkezi 13/21 Nilüfer/BURSA  adresinde yapılmasına, toplantı düzeninde aşağıdaki maddelere uyulmasına;
1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2. Divan heyetinin seçimi
3. Faaliyet raporlarının okunması
4. Yönetim ve Denetleme kurulunun ibrası
5. Yeni Yönetim ve Denetleme kurulunun seçilmesi
6. Toplantıda hazır bulunanların onda biri tarafından görüşülmesi, yazılı olarak istenen konuların konuşulması
7. Üye giriş ve yıllık üyelik aidatlarının tespiti
8. Dilek ve teminler
YÖNETİM KURULU